EMBARRETINAMENT DE'N

 JOAN RIDAO

 

 

En data vint i set de novembre de 2005 fou embarretinat en Joan Ridao i Martin, diputat al Parlamet de Catalunya i recent investit confrare.

 

 

Confraria Barretinaire (c) 2005