39/50 | 15/11/08 18:39 | Embarretinament d'en Nick