Especials agra´ments a l'Artur, un amic incondicional i en Pere, Confrare d'Honor