En Ramon explicant "breument" aquest acte tant emotiu